oficjalny serwis samorzadowy 20 Kwietnia, 2014 r, imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Zapraszamy do nowego serwisu o odpadach dla mieszkańców Gminy Zapolice !
 


  ...więcej
 


  ...więcej
INFORMACJA DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 
Informujemy, że wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte do Publicznego Przedszkola w Zapolicach . Lista dzieci przyjętych dostępna jest na tablicy ogłoszeniowej w przedszkolu.  ...więcej
KRUS informuje: Upadek to nie przypadek
 
W związku z dużą liczbą wypadków przy pracy rolniczej, zgłoszonych do jednostek organizacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie województwa łódzkiego w 2013 roku oraz zwiększoną liczbą wypadków w grupie „upadki osób” na prośbę KRUS zamieszczamy artykuł na temat zagrożeń związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych.  ...więcej
PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAPOLICE
 
  ...więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAPOLICE z dnia 08 kwietnia 2014 r.
 
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180) podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na obszarze gminy, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.  ...więcej
K U R E N D A
 
Wójt Gminy Zapolice przypomina właścicielom, administratorom lub użytkownikom nieruchomości o obowiązku wynikającym z przepisu art. 47 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)  ...więcej
XLI sesja Rady Gminy Zapolice
 
Przewodniczący Rady Gminy Zapolice Władysław Majewski zaprasza na XLI sesję Rady Gminy Zapolice. Sesja obędzie się w dniu 28 marca 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zapolicach ul. Pl. Strażacki Nr 5.  ...więcej
WAŻNA INFORMACJA DOT. ODBIORU POPIOŁU!!!
 
Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zapolice oraz zmianą uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwość odbioru popiołu „u źródła” wynosi 1 raz w miesiącu w okresie grzewczym (od października do kwietnia włącznie).  ...więcej
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 533
Następne >>