Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

PIKNIK W PAŁACU

czytaj więcej

Powiatowy Dzień Strażaka w Rembieszowie - fotorelacja

czytaj więcej

Zapolice czytały Sienkiewicza

W środę w parku w Zapolicach zorganizowano akcję "Gmina Zapolice czyta Sienkiewicza". Fragmenty "Pana Wołodyjowskiego" czytali samorządowcy z powiatu zduńskowolskiego, gminy Zapolice oraz lekarze, nauczyciele i uczniowie miejscowego gimnazjum. W ten sposób Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach wpisały się w obchodzony Rok Sienkiewicza.

czytaj więcej

Drzewko za odpad - relacja

W dniu 30 kwietnia 2016 r. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach odbyła się czwarta, organizowana przez Gminę Zapolice akcja ekologiczna pn. "Drzewko za odpad".

czytaj więcej

Dotacje z budżetu Gminy Zapolice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

czytaj więcej

Aktualności

 
2016-05-23

PIKNIK W PAŁACU

 
 
2016-05-23

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy miejscowości Beleń, Strońsko, Zapolice (1 rejon gospodarki odpadami na terenie gminy Zapolice)! Uprzejmie informujemy, że odbiór zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po segregacji, odbędzie się 28 maja 2016 r. (sobota). Prosimy o stosowne przygotowanie pojemników, tak aby o godzinie 7:00 w ww. terminie firma Remondis Sp. z o.o. Oddział Zduńska Wola, mogła dokonać usługi w zakresie odbioru odpadów.
 
2016-05-20

INFORMACJA

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 MAJA 2016 r. (PIĄTEK) URZĄD GMINY ZAPOLICE I GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAPOLICACH CZYNNE BĘDĄ DO GODZINY 13:00.
 
2016-05-20

XX sesja Rady Gminy Zapolice

Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zwołuję XX sesję Rady Gminy Zapolice.Sesja odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zapolice w Zapolicach ul. Pl. Strażacki Nr 5.
 
2016-05-19

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Zapolice ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach XI osi priorytetowej Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Nr i nazwa Działania dla Osi: XI.1 Wysoka Jakość Edukacji. Nr i nazwa Poddziałania: XI.1.2 Kształcenie Ogólne
 
2016-05-19

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zapolice" Realizowany przez Gminę Zapolice
 
2016-05-13

Powiatowy Dzień Strażaka w Rembieszowie - fotorelacja

 
 
2016-05-13

Zapolice czytały Sienkiewicza

W środę w parku w Zapolicach zorganizowano akcję "Gmina Zapolice czyta Sienkiewicza". Fragmenty "Pana Wołodyjowskiego" czytali samorządowcy z powiatu zduńskowolskiego, gminy Zapolice oraz lekarze, nauczyciele i uczniowie miejscowego gimnazjum. W ten sposób Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach wpisały się w obchodzony Rok Sienkiewicza.
 
2016-05-12

Wykaz nr 1/2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Zapolice zawiadamia, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5, został wywieszony wykaz nr 1/2016 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Okres wywieszenia wykazu wynosi 21 dni począwszy od 9 maja 2016 r.
 
2016-05-12

Program Rewitalizacji dla Gminy Zapolice na lata 2016 – 2022

Gmina Zapolice przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Zapolice na lata 2016 – 2022. To ważny dokument, bo z jednej strony jest próbą diagnozy problemów, z którymi spotykamy się na naszym obszarze, z drugiej pozwoli nam sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, jak i innych środków publicznych oraz prywatnych.
 
[ strona: 1 2 z 2 ] >> koniec
 
  • GUS
  • LGD Podkowa
  • PUP Zd-Wola
  • WFOSIGW
  • ZUS
  • Związek Gmin Wiejskich
  • MEN
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Dane kontaktowe

Urząd Gminy Zapolice
Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice

Tel.: 43 823 19 82
E-mail: urzad@zapolice.pl
www.zapolice.pl

Mapa Polski

Godziny pracy

Poniedziałek - 8:00 do 16:00
Wtorek do Piątku - 7:30 do 15:30

Powiat
Herb Powiatu Zduńskowolskiego
Powiat zduńskowolski
Herb Miasta Zduńska Wola
Miasto Zduńska Wola
Herb Gminy i Miasta Szadek
Gmina i Miasto Szadek
Herb Gminy Zduńska Wola
Gmina Zduńska Wola
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij informacje o polityce prywatności